Om Hederspriset


Hederspriset ������r en beroende onyttig organisation som verkar för positiv utveckling av interpolära mänskliga realtioner. Vi ansvarar f��r det som händer på Hederspriset.se.

Som om inte det vore nog så delar vi på allmänhetens begäran även ut det omtalade Hederspriset.