Hederspris till Danne

Posted on Sep 8, 2013 |


Hederspriset

Hederspriset

Danne får Hederspriset i erkännande av hans rika och livgivande idéer och den lysande skicklighet med vilken de har presenterats.

-Hederspriset.se